NeoNola

Tkivne soli za zdravlje vaših ćelija

Konačno i u našoj zemlji – tkivne soli koje čuvaju stabilnost ćelija i štite ih od oštećenja. Odavno prisutne na tržištu Evrope, Amerike, Australije i Rusije kao preventiva oštećenja ćelija, sada dostupne i u Srbiji. 

Dobro izbalansirane mineralne soli su više od pola zdravlja

Mineralne soli su važan sastojak organizma i imaju brojne uloge u našem organizmu. U vodi se soli razlože na jone/elektrolite koji imaju veoma važnu ulogu u održavanju biohemijskih reakcija.  

Poznato je da soli/elektroliti:

 • održavaju osmotski pritisak koji je važan za zadržavanje vode u vaskularnom sistemu,
 • utiču na stvaranje membranskog potencijala ćelije i održavaju njenu elektroneutralnost,
 • održavaju funkcionalnost nervnog sistema,
 • održavaju čvrstinu skeleta,
 • omogućavaju kontraktilnost mišića…

Manje je poznato da je dobar odnos elektrolita važan za:

 • adekvatno stvaranje ćelija krvi
 • adekvatno lučenje hormona
 • adekvatno iskorišćavanje vitamina
 • adekvatnu resorpciju hrane
 • adekvatnu eliminaciju štetnih materija…

Natrijum hlorid, kalijum hlorid, natrijum sulfat, kalijum fosfat, gvožđe fosfat, natrijum fosfat, calcijum fosfat, silicijum oksid, magnezijum fosfat… imaju nezamenjivu ulogu u održavanju stabilnosti ćelijske membrane od čijeg integriteta zavisi funkcija ćelije. Jednako su važne kao i vitamini, a od njihovog međusobnog odnosa u organizmu zavisi da li će vitamini uopšte ostvariti fiziološki efekat na nivou određenog tkiva.

Odnos soli u našim preparatima je dobro izbalansiran da čuva zdravlje i optimalnu funkcionalnost ciljnih ćelija. 

Adekvatna nadoknada tkivnih soli je jednako važna kao i nadoknada vitamina za zdravlje organizma,  a zdrav organizam je otporniji na brojne stresore iz okoline. Jonska neravnoteža u tkivima čini da prva linija odbrane od mikroorganizama i toksina bude neefikasna, i ćelija nije sposobna da se oporavi nakon početnih oštećenja. Ako se ovo stanje brzo ne popravi dodatkom adekvatnih soli i njihovih jona u fiziološkom odnosu, organizam dalje pokreće imunološke mehanizme i pri tom razvija upalu u manjem ili većem stepenu ili se oštećenje ćelija produbljuje. 

Sada i na našem tržištu:

 • preparati koji skoro trenutno menjaju stanje vaših ćelija čineći ih zdravim i otpornim
 • preparati koji suptilno i brzo stvaraju zdravu jonsku atmosferu na ciljnim tkivima.