Reklamacija i odustanak od kupovine

Postupak reklamacije

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Povraćaj robe se sprovodi u slučaju reklamacije. Reklamacije se mogu podneti kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine. Na zamenu neispravnih proizvoda Kupac ima pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu. Rok za isticanje nesaobraznosti je 15 dana kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.

U navedenim slučajevima, povrat robe se vrši na trošak Prodavca. Pošaljite Vaš zahtev popunjen na Reklamacionom listu na adresu prodaja@neonola.com ili zajedno sa uredno spakovanim i neoštećenim proizvodom putem kurirske službe Post Express na adresu našeg sedišta: Obilićev venac 10/8, 11000 Beograd

Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Za pomoć pri popunjavanju reklamacionog lista, obratite nam se telefonskim ili elektronskim putem na 069/770679 ili e-mail: prodaja@neonola.com.

Kako bi doneli odluku o uvažavanju reklamacije, potrebno je da Kupac fizički proizvod pošalje na adresu Prodavca. Roba se ne može ostaviti lično u sedištu Prodavca. Nakon što oštećena roba stigne i Prodavac proveri opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na adresu Kupca, a ukoliko artikal više nije u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Pogledajte Pravilnik o rešavanju reklamacija.

Odustanak od kupovine

Zakon, za slučaj prodaje na daljinu, ustanovljava pravo Kupca koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka Kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od kupovine proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. U slučaju odustaka od ugovora, Kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se Kupcu vraća po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. Kupac je odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Prodavac je dužan da Kupcu vrati iznos koji je platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe snosi Kupac, sem u slučajevima kada dobije neispravan ili pogrešan artikal. Kupac plaća iznos poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe Post Express važećem za unutrašnji saobraćaj. Cenovnik je dostupan na sajtu kurirske službe ovde.

Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti na: Obrazac o odustanku od kupovine

Ugovor na daljinu možete pogledati na stranici Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu.