Solinola kapi – preventiva ili lek?

Solinola kapi se savetuju za prevenciju i rano lečenje virusnih infekcija. One pomažu i jačaju prvu kariku odbrambenog sistema, samu ćeliju epitela. Imuni sistem se aktivira tek kada ćelije epitela budu uništene aktivnošću virusa ili toksina. Sve dok je ćelija epitela funkcionalna i dok su aktivni njeni mehanizmi odstranjivanja virusa, nema potrebe za burnom aktivacijom imunskog sistema.

Solinola kapi primenjene odmah nakon kontakta sa osobom koja je inficirana, preveniraju pojavu simptoma jer brzo stvaraju balans jona u neposrednoj okolini ćelija i izostaje njihovo uništavanje, a samim tim  izostaje upala koja stvara simptome. Da bi ćelije bile otpornije i da bi se ova stabilnost održala, dovoljno je uzimati 1-2 puta nedeljno Solinola kapi neograničeno dugo ukoliko ste stalno izloženi velikom broju ljudi.

Kada se razviju prvi simptomi virusnih infekcija i prehlada od strane respiratornog i digestivnog trakta, upotrebu lekova možete odložiti ili čak izbeći blagovremenom upotrebom Solinola kapi. Za potpunu efikasnost veoma je važno na vreme početi sa primenom, jer deluju na reakcije koje se dešavaju na samom početku upala u prvih nekoliko dana. U ovom slučaju se SOlinol akapi uzimaju svakodnevno sve dok postoje simptomi upale.

Učinite nešto prirodno dobro za svoj organizam – koristite Solinola kapi.