Soli i zdravlje – slana soba u bočici

Soli su prisutne u svim vrstama hrane i vode. Mnoge od njih sadrže brojne minerale i povoljno utiču na zdravlje organizma ukoliko se primenjuju u malim količinama. Odavno je pozanto da tzv. SLANE SOBE imaju veoma povoljan efekat na zdravlje, posebno kod osoba koje imaju neku od gornjih ili donjih delova respiratornog sistema:

  • hronični rhinitis
  • hronični sinusitis
  • alergijski rhinitis/sinusitis
  • astma,
  • hronični opstruktivni bronchitis,
  • alergijski spazmi i sl.

Slane sobe su obavezni pratilac svih boljih wellness centara i banjskih lečilišta. Soli koje se nalaze na zidovima ovih soba su bez aditiva koje drže so u rastresitom, nezgrudvanom stanju i pod uticajem svetlosnog zračenja oslobađaju blagotvorne jone koji deluju stabilizirajuće na epitel disajnih organa, ali isto tako i na epitel uha, oka, kože.

Solinola kapi sadrže posebno odabrane soli visoke čistoće i bez adititva koje su posebno odabrane s ciljem dobre stabilizacije epitela disajnih puteva kao i epitela digestivnog trakta. U preparatu se soli nalaze u malim količinama jer je primenjen poseban način obrade bez dodatih hemijskih sredstava, koji omogućava njihovu potpuni i skoro trenutnu iskoristivost čime se zaobilaze neželjeni efekti koji mogu nastati zbog njihovog pojačanog unosa.