Naučne studije o solima u Solinoli

Solinola je preparat koji se koristi kao stabilizator ćelijske membrane epitela. Za vreme virusnih infekcija ili ingestije toksina upala nastaje zbog oštećenja ćelije sluzokože ili kože. Početak oštećenja je uvek isti i počinje narušavanjem:

 • elektroneutralnosti ćelija,
 • propusnosti ćelija,
 • acidobazne ravnoteže,
 • energije zbog pada koncentracije adenozintrifosfata (ATP)…

Sve ove promene zavise od koncentracije soli i njihovih jona u intraćelijskoj i ekstraćelijskoj tečnosti. Soli koje se nalaze u Solinoli imaju snažan povoljan uticaj na pojedine reakcije u toku upale.

Naučne studije su pokazale da:

 1. NaCl – iznad 0,5M modifikuje zeta potencijal i pojačava delovanje Na-IBU (u vodi rastvorljivog Natrijum Ibuprofena) „tako da on postaje 10 puta efikasniji nego u odsustvu jonske snage, a minimalno efektivno vreme kontakta se smanjuje sa sati na minute“   (Muñoz,  2018)
 2. Na2SO4 –  pozitivan uticaj sulfatnog polisaharida (natrijum sulfat propilen glikol  aginat) u slučajevima akutnog oštećenja pluća LPS-om, endotoksinom koji je glavna komponenta spoljašnjeg zida G- bakterija, pored ostalog ogleda se i u značajnom smanjenju zapaljenskih citokina i hemokina (Zhao, 2019)
 3. KCl –  u upalnim procesima je u vezi je sa postojanjem inflamatornog bola, koji je uslovljen epigenetski regulisanom transkripcijom KCL co-transportera2  (Lin, 2017)
 4. FePO4 – gvožđe i fosfatni jon su uključeni u proces ćelijskog disanja i bez njih nije moguće stvaranje ATP-a
 5. KH2PO4 i Na2PO4xH2O – imaju važnu ulogu u održavanju aktivnost Na-K pumpe, održavanja ćelijske elektroneutralnosti kao i održavanju nesmetane proizvodnje AMP u Krepsovom ciklusu.

Sve soli su u Solinola kapima u odličnom balansu koji vraća stabilnost ćelijskoj membrani i sprečava njeno oštećenje. Kada izostane oštećenje ćelije izostane i pojava upale i njenih simptoma bez obzira na prisustvo virusa. Odlično deluju ne samo kod respiratornih i stomačnih virusa, već i kod virusnih oboljenja kože kao što su Herpes simplex i Herpes zoster, bez obzira na lokalizaciju promena.

VAŽNO: Solinola kapi treba uzeti odmah po pojavi prvih simptoma virusnih upala respiratornog ili digestivnog trakta ili kože, u prvih 24-48 sati, jer su reakcije na koje pozitivno deluju Solinola kapi karakteristične za prvu fazu razvoja bolesti.

Način uzimanja:

 • U 100ml vode staviti 5-10 kapi preparate promešati i uzimati na 2-3 sata u toku dana po gutljaj koji je potrebno zadržati do 20 sekundi u ustima pre nego što se proguta.
 • Ne koristiti metalni pribor, drveni ili keramički
 • Staklene bočice i čaše isprati vrelom vodom nakon korišćenja.