Kako se dozira broj Solinola kapi koje treba rastvoriti i da li ih mogu koristiti osobe sa povišenim krvnim pritiskom?

Soli koje se nalaze u proizvodu su u veoma maloj količini. Njihova efikasnost i skoro trenutno dejstvo su posledica posebne tehnološke obrade usitnjavanja kristala.

Deca od druge godine i odrasli mogu po istom uputstvu koristiti kapi. Rastvor će biti efikasan i sa 5 i sa 10 rastvorenih kapi. Međutim, brzina ostvarene reakcije je bolja ako se broj kapi prilagođava telesnoj težini. Na primer, za decu od 2-3 godine dovoljno je rastvoriti 5-6 kapi, dok bi za odrasle bilo bolje napraviti rastvor sa 10 kapi. Ukoliko rastvorite 10 kapi za dete od 2 godine, ne postoji mogućnost od predoziranja.

Osobe sa visokim krvnim pritiskom mogu koristiti Solinola kapi, jer količina rastvorenog NaCl je toliko mala da ne može uticati na visinu pritiska. Upravo za njih je ovo potpuno bezbedan preparat preko koga mogu koristiti blagotvorno dejstvo soli za vreme upale koju izazivaju mikroorganizmi, a koje je unazad par godina dokazano naučnim medicinskim studijama. Količina soli u preparatu nije veća od količine koja se prirodno nalazi u hrani. Samo osobe preosetljive na NaCl ne smeju uzimati ovaj preparat.

Osobama sa niskim krvnim pritiskom ovaj preparat može pomoći u regulaciji krvnog pritiska.